Privacy- en cookieverklaring

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zijn verplicht ons te houden aan de nieuwe privacywet (AVG / GDPR) en zien het als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan om en zorgen voor een deugdelijke beveiliging. We laten u graag weten welke gegevens we verzamelen, waarom we dit verzamelen, hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren en uiteraard hoe wij uw privacy waarborgen.

Verwerking persoonsgegevens
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden en via de website van Haan Textieldiensten BV kunnen wij persoonsgegevens van u registreren en verwerken.

Doelen verwerking
De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening en opdrachten voor u, op basis van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft. Ook worden ze gebruikt voor de behandeling van uw vragen bijvoorbeeld via mail, telefonisch of via het contactformulier op onze site. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken voor het toezenden van informatie en nieuwsbrieven. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Derden
De door u aangeleverde gegevens kunnen, in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden, worden gedeeld met derden (bijvoorbeeld met onze partner wasserijen, de accountant of drukker). Met onze partners zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Indien gewenst kunt u deze inzien. Daarnaast zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Termijnen
De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zo lang en zoveel als nodig is om de uw vragen en de werkzaamheden voor u af te handelen en/of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)plichten.

Uw rechten
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens van u wij verwerken en hoe wij dat doen (inzagerecht). Daarnaast heeft u het recht om foutieve gegevens door ons te laten herstellen en kunt u een verzoek om verwijdering van de gegevens bij ons indienen. Mocht u het versturen van informatie en nieuwsbrieven niet op prijs stellen, dan horen wij dat graag.

Cookies
Onze website maakt gebruik van de verplichte essentiële en functionele cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de site te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. Uw bezoekgedrag wordt bijgehouden. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en ter verbetering van onze website en dienstverlening. Verder wordt bijgehouden welke onderdelen van de website u heeft bekeken. Tevens worden de cookies opgeslagen, zodat uw voorkeuren bewaard blijven en pagina’s sneller worden geladen. 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze site niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op onze huidige werkwijze en middelen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. Ons advies; neem regelmatig een kijkje op onze website voor de meest actuele informatie.

© Haan Textieldiensten B.V. 2016 Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en realisatie: Perron18 reclame en communicatie Algemene voorwaarden